GDPR

Informační memorandum k GDPR

(General Data Protection Regulation)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016

Uživatel osobních údajů:
Uživatelem osobních údajů jsou zaměstnanci používající spravované osobní údaje k plnění svých pracovních povinností

Pověřenec:
Pověřenec osobních údajů představuje konkrétní osobu zodpovědnou za plnění těchto úkolů:

  • poskytování informací a poradenství v oblasti GDPR,
  • monitorování souladu se směrnicí organizace a nařízením GDPR,
  • vedení centrální evidence zpracování osobních údajů a její aktualizaci,
  • zajištění pravidelného testování, posuzování a hodnocení v oblasti ochrany osobních údajů,
  • zajištění monitoringu legislativních změn,
  • spolupráce s dozorovým orgánem,
  • je kontaktním místem pro dozorový úřad,
  • je kontaktním místem pro subjekty údajů

– subjekty se na Pověřence mohou obracet ve všech záležitostech související se zpracováním jejich osobních údajů.