O nás

Background Image
Několik slov

O nás

Posláním Sociálních služeb města Orlová je poskytování kvalitních sociálních služeb potřebným lidem.

Vycházíme vstříc potřebám našich klientů a stále pracujeme na zkvalitnění našich služeb.

Mgr. Jarmila Berná,
Ředitelka

Cíle

  • poskytovat kvalitní sociální služby v souladu s praktickým naplňováním zásad standardů kvality sociálních služeb
  • poskytovat takový rozsah služeb, který odpovídá potřebám obyvatel města
  • podporovat v organizaci týmovou práci a neustálé vzdělávání a rozšiřování poznatků v oboru sociální péče

Principy poskytování služeb

  • dodržování práv uživatelů
  • zachování co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti uživatelů
  • individuální přístup trpělivý, ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům
  • týmová práce a jednotný přístup, zachovávání diskrétnosti a mlčenlivosti

Historie

Pro představitele Města Orlová je  péče o potřebné a  seniory stěžejním pilířem strategického a komunitního plánování. Tento  úkol dlouho nesl na svých bedrech samotný Městský úřad v Orlové a konkrétně jeho Odbor sociální a zdravotní. Dlouhá léta zde měly zázemí  pečovatelky, které se hlavně v terénní práci staraly o naše seniory. Postupně se vytvořily podmínky pro vznik denního stacionáře a chráněného bydlení.

Od roku 2000 pod zastřešením Odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu  Orlová, rozvíjí svou činnost organizační složka města Orlová Kontaktní a ambulantní centrum pro drogovou problematiku. Stěžejním úkolem je sekundární a terciární prevence pro drogovou problematiku.   Postupně začíná zabezpečovat veškeré preventivní programy a projekty v oblasti sociální prevence a mění se na organizační složku města Orlová Středisko volného času KOTVA. Připravované zázemí pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,  provozuje Občanské sdružení Futra a zázemí pro služby rané péče pro maminky s dětmi a služby aktivizační pro rodiny s dětmi. Od roku 2008 je práce kontaktního centra zaměřena jen na práci v oblasti drogové problematiky dle zákona o sociálních službách.

V roce 2010 dle rozhodnutí zastupitelstva města dochází ke zřízení příspěvkové organizace Sociální služby města Orlové, která sdružuje pečovatelské služby, služby chráněného bydlení, odlehčovací služby, služby denního stacionárního  a služby kontaktního centra. Sloužit občanům Sociální služby města Orlové, příspěvková organizace, začala 1.1.2011.

Skvělý personál
Naši pečovatelé pokaždé reagují s velkým vřelým úsměvem.
Bezpečnost
Naše služby poskytujeme s důrazem na bezpečnost klientů.
Zkušenosti
Své zkušenosti zúročujeme při zkvalitňování poskytovaných služeb.
Aktivity
Pro klienty připravujeme zajímavé a různorodé aktivity.

Skvělý personál

Naši pečovatelé

Naši pečovatelé milují to, co dělají, a to je to, co je dělá tak výjimečnými.

Poskytujeme služby naším klientům.

Jsme rádi že můžeme pomáhat. Vidíme za sebou dobře odvedenou práci a spokojené klienty.