Sociální služby města Orlová

Naše služby

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

Posláním pečovatelské služby je poskytnout potřebnou pomoc či podporu seniorům a zdravotně postiženým občanům města Orlová, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost.

CHRÁNĚNÉ
BYDLENÍ

Chráněné bydlení SSMO poskytuje pobytovou službu dle zákona o soc. službách osobám, které mají částečně sníženou soběstačnost  z důvodu zdravotního postižení mentálního nebo tělesného, ale které jsou schopny sebeobsluhy.

DENNÍ
STACIONÁŘ

Posláním denního stacionáře je aktivizace uživatelů, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc druhé osoby, udržení či posílení úrovně jejich samostatnosti a soběstačnosti a překonání pocitu jejich osamělosti.

ODLEHČOVACÍ
SLUŽBY

Posláním odlehčovací služby je poskytovat uživatelům podporu a péči po dobu, kdy není možno o ně pečovat v domácím prostředí.