Všem klientům našich služeb, rodinným příslušníkům, zájemcům o služby

Vážení občané,

na základě mimořádných opatření vedoucích k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, a to s ohledem k aktuálnímu šíření onemocnění na území České republiky, jsme nuceni omezit či zcela zrušit provoz jednotlivých námi poskytovaných služeb, a to až do ODVOLÁNÍ.

Níže poskytujeme informace ke konkrétnímu fungování jednotlivých služeb od 14. 3. 2020:

Denní stacionářUZAVŘEN do odvolání

Odlehčovací službaUZAVŘENA do odvolání

Chráněné bydleníZÁKAZ NÁVŠTĚV do odvolání

Pečovatelská službaPROVOZ ČÁSTEČNĚ OMEZEN

Přímá péče o naše klienty v domácnosti je poskytována nadále, a to především za dodržení přísných hygienických podmínek. Po individuální dohodě s rodinami v některých případech snížena četnost jednotlivých úkonů.

Dovoz obědů – dovážky omezeny pro klienty, jež si tuto službu mohou zajistit ve spolupráci s rodinou.

Nadále jsou dováženy obědy klientům, zcela závislým na naší službě.

Další informace Vám budou poskytnuty vždy v Po – Pá  8.00 – 14.00 na telefonním čísle: 603 100 778

Terénní programy:

KC Maják - omezen pohyb zaměstnanců v terénu, kde bude služba poskytována pouze v nejnutnějších případech (vyhodnotí samotní zaměstnanci). V kanceláři na KC Maják zřízena pohotovostní kancelář.

Žádáme Vás, aby jste co nejvíce omezili osobní kontakt a v případě, že vlastníte mobilní telefon se nejprve informovali na těchto telefonních číslech: 733 714 008, 733 714 004

Omezení provozu:        Pondělí až Pátek       8.00 – 14.00 hodin
Zde Vám naši zaměstnanci poskytnou prvotní pomoc, včetně základního poradenství.

Výměnný program bude zabezpečován pouze na HD Doubravan – zprovoznění výměnného okénka, za dodržení přísných hygienických podmínek.

Omezení provozu:       Pondělí a Čtvrtek      8.00 – 14. 30 hodin

V jiných dnech nebude výměna umožněna.

Nálezy použitých injekčních stříkaček hlaste na těchto telefonních číslech: 604 212 644, 731 422 591

Děkujeme Vám za pochopení a pevně věříme, že tato opatření přijímáme pouze po dobu nezbytně nutnou. Zároveň jsme přesvědčeni o tom, že výše uvedená opatření napomohou v co nejvyšší míře ke snížení rizika nákazy jak Vás, našich klientů, tak také našich zaměstnanců.

Jsme si velice dobře vědomi, že bez péče našich zaměstnanců by spousta z Vás nemohla nadále zůstat v domácím prostředí, a proto chceme k současné situaci přistoupit co nejzodpovědněji.

Ještě jednou děkuji za spolupráci, za respektování jednotlivých opatření, a především Vám všem přeji PEVNÉ ZDRAVÍ.

 

Mgr. Jarmila Berná, MBA
ředitelka organizace

 

 

 

Sociální služby města Orlová jsou příspěvkovou organizací zřízenou městem Orlová k zabezpečení služeb v sociální oblasti.

SSMO poskytuje sociální služby, které jsou registrovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem sociálních věcí, podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Novinky

DŮLEŽITÉ KONTAKTY PRO SENIORY A RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

26.03.2020 15:00
Orlová - kontakty pro seniory a rodinné příslušníky Zajistit nákup ADRA                                    ...
Celý článek

PODĚKOVÁNÍ

24.03.2020 09:05
CHTĚLI BYCHOM ZE SRDCE PODĚKOVAT VŠEM, KTEŘÍ NÁM NOSÍ UŠITÉ ROUŠKY - AŤ TO JSOU JEDNOTLIVCI NEBO ORGANIZACE. DĚKUJEME, MOC SI TOHO VÁŽÍME.
Celý článek

ZRUŠENÍ A OMEZENÍ SLUŽEB

14.03.2020 10:16
Všem klientům našich služeb, rodinným příslušníkům, zájemcům o služby Vážení občané, na základě mimořádných opatření vedoucích k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, a to s ohledem k aktuálnímu šíření onemocnění na území České republiky, jsme nuceni...
Celý článek

Oznámení - Chráněné bydlení a Odlehčovací služba jsou až do odvolání pro návštěvy uzavřeny

03.03.2020 10:10
Vážení rodinní příslušníci, vážení hosté   oznamujeme Vám, že registrované pobytové sociální služby Chráněné bydlení a Odlehčovací služba jsou     od 3. 3. 2020   uzavřeny pro návštěvy až do odvolání.   K tomuto kroku přistupujeme především s ohledem na současnou...
Celý článek

Strašidelný ples

02.03.2020 15:10
Dne 27.2.2020 jsme nejen pro naše klienty uspořádali „Strašidelný ples“. Nechyběla zábava, tanec, bohatá tombola a občerstvení. Navštívily nás paní učitelky s dětmi z Mateřské školky Okružní, které si pro nás připravily skvělé strašidelné vystoupení, za což jim moc děkujeme. Chtěli bychom...
Celý článek

Sociální služby pro osoby ohrožené závislostí, osoby závislé a jejich rodinné příslušníky v Orlové

27.12.2019 11:47
Vážení občané, k 31. 12. 2019 bude ukončena na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Orlová registrovaná sociální služba K-centrum. Některé její činnosti budou nadále poskytovány pod Terénními programy a to především výměnný program. Níže se dozvíte, jakým způsobem bude služba poskytována včetně...
Celý článek

Vánoční posezení

19.12.2019 10:35
V úterý dne 17.12.2019 jsme uspořádali pro naše klienty malé VÁNOČNÍ POSEZENÍ. Při této sváteční příležitosti nás také potěšila návštěvou p. Martina Dostálová se svými pejsky. Předvedla nám prvky canisterapie a klienti si s pejsky i zasoutěžili. Celé dopoledne jsme si užili...
Celý článek

Terénní pracovník - KC Maják

11.12.2019 10:20
Sociální služby města Orlové, p.o., Adamusova 1269, Orlová - Lutyně Nabízí volné pracovní místo: - Nabídka práce na plný úvazek , zástup za dlouhodobou nemocenskou - Na úseku Komunitní centrum Maják v Orlové - Porubě, sociální služba Terénní programy - Název funkčního místa:  terénní...
Celý článek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>


Kontakt

Sociální služby měst Orlová, příspěvková organizace

Adamusova 1269
735 14 Orlová - Lutyně

IČ: 72076674