Sbírka….

Také zaměstnanci Sociálních služeb města Orlová, p. o. uspořádali dobrovolnou sbírku a ukázali, že jim není lhostejný osud obcí a obyvatel, jež zasáhlo a poničilo tornádo. Rozhodli jsme se podpořit, stejně jako Město Orlová, obec Mikulčice a vybrané finanční prostředky byly dne 1. 6. 2021 poukázány na její transparentní účet.

Věříme, že vybrané finanční prostředky pomohou alespoň částečně zmírnit následky tohoto neštěstí….

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům, kteří na sbírku přispěli a zároveň poděkovat zaměstnancům, kteří přispěli a průběžně přispívají také individuálně.

Mgr. Jarmila Berná, MBA – ředitelka