Terénní programy

Usnesením Rady města Orlová č. 635/16 ze dne 30. 8. 2023 byla registrovaná sociální služba Terénní programy s účinností od 1. 1. 2024 zrušena.

Naše bývalé služby jsou nyní zabezpečovány takto:

– základní a odborné sociální poradenství – odbor sociální a zdravotní

– výměnný program pro osoby závislé na návykových látkách bližší informace: www.slezskadiakonie.cz/sluzby/streetwork-gabriel-karvina-tp