VI. ročník festivalu Orlovské MÚZY

V letošním roce se uskutečnil již VI. ročník festivalu Orlovské Múzy, kdy jsme při této příležitosti oslavili zároveň 11. výročí vzniku naší organizace.

Zúčastnilo se jej 11 organizací z okresu Karviná, okolí Ostravy a také 1 zahraniční domov pro seniory, se kterým se již dlouhá léta udržujeme přátelské vztahy. V hledišti byli také rodinní příslušníci klientů, veřejnost a celkem se nás sešlo 220.

Festival slavnostně zahájila paní místostarostka Bc. Naděžda Kubalová a po ní se nám představily se svým vystoupením děti z družební školky.

Každá organizace si připravila se svými klienty a za podpory zaměstnanců krásná a emotivní vystoupení. Na všech byla před samotným nástupem na „prkna“ znát nervozita, ale veškeré obavy byly zbytečné. Představení byla provedena na jedničku a porota to měla při rozhodování velmi těžké. Nakonec zvítězili všichni a všichni byli také náležitě oceněni. Každá organizace získala krásného a originálního anděla z naší keramické dílničky a každý vystupující obdržel medaili, upomínkové předměty a něco dobrého.

Jelikož máme v tomto roce 11. výročí od vzniku organizace, připomněli jsme si v rámci prezentace „Jak šel čas“, co vše se za tu dobu v organizaci událo. A nebylo toho opravdu málo…….

Dojemným momentem bylo také poděkování za práci paní Haničce Třaskové, která v těchto dnech odchází do zaslouženého důchodu. Věříme, že se s ní stále budeme v rámci různých akcí vídat a přejeme jí jen vše nejlepší. 🙂

Za to, že mohl být festival uspořádán děkujeme Nadaci OKD, která jej opět podpořila a děkujeme také zřizovateli, že podporuje naši organizaci po celou dobu jejího působení.

Na závěr bych ráda poděkovala ještě jednou svým zaměstnancům za skvělou organizaci celé akce a také za vystoupení, i když to pro mnohé nebylo jednoduché……. Přeji Vám pevné zdraví, ať svou práci vykonáváte rádi, co nejlépe a ať se Vám daří také v soukromém životě. Naší organizaci přeji, aby zde byla pro občany našeho města   alespoň dalších 11 let.

Věřím, že se Vám všem společné setkání líbilo a pokud to bude možné, tak se na Vás všechny těšíme opět za dva roky.

Mgr. Jarmila Berná – ředitelka