Rok 2020

Financovani_2020.pdf

FINANCOVÁNÍ SOCÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ORLOVÁ, P. O. V ROCE 2020

 

DOTACE ZŘIZOVATELE - MĚSTA ORLOVÁ                  12 457 000 Kč                                               

   

 

DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2020 FINANCOVANÉHO Z KAPITOLY 313 – MPSV STÁTNÍHO ROZPOČTU

Pečovatelská služba                                                        1 182 000 Kč

Chráněné bydlení                                                                 650 000 Kč

Denní stacionář                                                                   180 000 Kč

Odlehčovací služba                                                               25 000 Kč

Terénní programy                                                             1 250 000 Kč

 

DOTACE NA MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY ZAMĚSTNANCŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
                                                                      670 732 Kč

 

DOTACE NA „PODPORU VÍCENÁKLADŮ, VÝPADKU FINANČNÍCH ZDROJŮ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ COVID 19 Č. A/2020/4228“
                                                                      112 871 Kč

 

DOTACE NA POKRYTÍ VÍCENÁKLADŮ A VÝPADKU ZDROJŮ DEFINOVANÝCH V MIMOŘÁDNÉM DOTAČNÍM TITULU „PROGRAM PODPORY E“
                                                                      226 513 Kč

 


NADACE OKD – PROJEKT „BLÍŽ K PŘÍRODĚ“

                                                             16 000 Kč

 

 

Přijaté dary:                                                                      

Město Orlová - rouškomat                                                  30 000 Kč