Rok 2019

Financovani_2019.pdf

FINANCOVÁNÍ SOCÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ORLOVÁ, P. O. V ROCE 2019

 

ÚČELOVĚ URČENÉ DOTACE NA FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
 

   VÝŠE POSKYTNUTÉ DOTACE

Pečovatelská služba                                                           999 000 Kč

Chráněné bydlení                                                                464 000 Kč

Denní stacionář                                                                   116 000 Kč

K-centrum                                                                            271 000 Kč

 

Terénní programy                                                             1 905 000 Kč

"Podpora služeb sociální prevence 2", registrační číslo projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

DOTACE ZŘIZOVATELE - MĚSTA ORLOVÁ              12 852 000 Kč                                               

                   

ÚŘAD VLÁDY                                                                       236 000 Kč 

Ministerstvo zdravotnictví                                               100 000 Kč

NADACE OKD                                                                       60 000 Kč

NADACE ČEZ:                                                                       20 000 Kč