Rok 2019

FINANCOVÁNÍ SOCÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ORLOVÁ, P. O. V ROCE 2019

 

ÚČELOVĚ URČENÉ DOTACE NA FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
 

   VÝŠE POSKYTNUTÉ DOTACE

Pečovatelská služba                                                          999 000 Kč

Chráněné bydlení                                                                464 000 Kč

Denní stacionář                                                                   116 000 Kč

K-centrum                                                                            271 000 Kč

 

Individuální projekt – Terénní služba                           1 905 000 Kč

 

DOTACE ZŘIZOVATELE - MĚSTA ORLOVÁ              12 852 000 Kč                                               

                     

NADACE OKD                                                                       60 000 Kč

ÚŘAD VLÁDY                                                                      236 000 Kč