Rok 2018

Financovani_2018.pdf

FINANCOVÁNÍ SOCÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ORLOVÁ, P. O. V ROCE 2018

 

ÚČELOVĚ URČENÉ DOTACE NA FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
 

                                                                                 VÝŠE POSKYTNUTÉ DOTACE

Pečovatelská služba                                                              965 000 Kč

Chráněné bydlení                                                                    498 000 Kč

Denní stacionář                                                                      136 000 Kč

Odlehčovací služba                                                                 23 000 Kč

K-centrum                                                                               309 000 Kč

 

Terénní programy                                                               1 905 000 Kč

"Podpora služeb sociální prevence 2", registrační číslo projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Dofinancování Terénních programů                                    608 000 Kč   

DOTACE ZŘIZOVATELE - MĚSTA ORLOVÁ                  10 659 000 Kč

                      

Úřad práce                                                                             131 000 Kč

Ministerstvo zdravotnictví                                                  100 000 Kč

Obecní úřad Dětmarovice                                                        3 000 Kč