Rok 2018

FINANCOVÁNÍ SOCÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ORLOVÁ, P. O. V ROCE 2018

 

ÚČELOVĚ URČENÉ DOTACE NA FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

          

                                                                          VÝŠE POSKYTNUTÉ DOTACE

Pečovatelská služba                                                          952 000 Kč

Chráněné bydlení                                                               426 000 Kč

Denní stacionář                                                                  116 000 Kč

Odlehčovací služba                                                              18 000 Kč

K-centrum                                                                            254 000 Kč

Individuální projekt – Terénní služba                           1 905 000 Kč    

 

Příspěvek zřizovatele - MĚSTA ORLOVÁ                 10 234 000 Kč

                       

Obecní úřad Dětmarovice                                                     3 000 Kč