Komunitní centrum MAJÁK

Terénní sociální práce:    tsp@ssmo.cz

Bc. Petra Nosková - petra.noskova@ssmo.cz                         733 714 008   

Vladislava Kanalošová - vladislava.kanalosova@ssmo.cz      733 714 003

Martina Siváková - martina.sivakova@ssmo.cz                       733 714 002

Bc. Žofie Tomanová - zofie.tomanova@ssmo.cz                     733 714 004

Koordinátor pro národnosti menšiny:

            Mgr. Jiřina Lízalová - jirina.lizalova@muor.cz                             596 581 448