Sami doma

 

Posuďte, zda je byt či dům dobře zabezpečen, pro ochranu Vaší i Vašeho majetku.

Nikdy neotvírejte dveře automaticky, nevíte-li kdo je za nimi.

Nalepte si důležitá čísla na Váš telefon!

Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko a pojistný řetízek. Umožní Vám vyřídit nutné záležitosti v relativním bezpečí.

Cizí lidi nepouštějte nikdy do bytu! Přesvědčte se a ověřte si jejich totožnost. Dovolte vstoupit pouze osobám, kterým důvěřujete.

Zamykejte hlavní vchodové dveře a zavřete okna, vždy i v případě Vaší velmi krátké nepřítomnosti.

V televizi a v rozhlase se vyvarujte sledování a vnímání drastických scén.