Pro bezpečí žen

· Domů se nechte doprovázet jen dobře známými osobami. Buďte pozorná při vstupu do domů a výtahů

· Nechoďte v blízkosti vchodů do domů

· Nezkracujte si cestu temnými, opuštěnými místy

· Při návratu domů buďte ostražitá. Máte-li pocit, že jste sledována anebo byste mohla být obtěžována, hledejte rychle místo, kde je víc lidí, případně žádejte kolemjdoucí o pomoc. Mějte připravený klíč k zamknutí dveří i k obraně, vhodný obranný prostředek je i deštník nebo paralyzační spray

· Pokud nesete něco těžkého, co by vás mohlo při odemykání zdržovat, položte to na zem, odemkněte, vklouzněte dovnitř a teprve potom sáhněte pro svá zavazadla

· Máte-li pocit, že jste sledována, při vstupu domů volejte "Ahoj! Už jsem doma!", pokud je v bytě zhasnuto, křičte "Vstávejte!" a podobně

· Vstupní dveře vždy zamykejte, a pokud jste sama, nikomu neotvírejte

· Pokud nemáte jistotu, s kým mluvíte, neposkytujte o sobě telefonicky žádné informace. Při hrubých a sprostých telefonátech, položte sluchátko

· Nikdy nejezděte autostopem sama nebo ve dvojici

· Promyslete si, jak byste se v případě přepadení zachovala útočník má vždy náskok, velká šance pro vás, jak získat čas, spočívá v překvapivých reakcích, které útočník nepředpokládá (volat Hoří, Hurá!, přimknout se a naznačit spolupráci a souhlas).

· Pokud je čas, zkuste mluvit, vyprávět o sobě - kam jdete, kde vás čekají. Vystupte z anonymity.

· Nikdy útočníkovi nevyhrožujte, že jeho jednání oznámíte policii.

· Pokud se rozhodnete pro fyzickou sebeobranu, jednejte razantně a rozhodně,

· Nutná obrana proti útočníkovi je zákonem dovolena Odvrací- li oběť přímo hrozící nebo trvající útok, je oprávněna se bránit a způsobit pachateli zranění, je-li to adekvátní, i smrt. Obrana však musí být přiměřená útoku!