Pozor na padělky léků

Polovina nabídek léků na internetu je nelegální. Vyplývá to z údajů Světové zdravotnické organizace. Může jít nejen o vyhozené peníze, ale hrozí i poškození zdraví. Jak se podobným problémům vyhnout a čeho si všímat především? Na dodržování těchto pravidel dohlíží v České republice Státní ústav pro kontrolu léčiv. 

Co jsou to padělky? 

Padělkem léčivého přípravku je přípravek, který je úmyslně padělán a není od originálního výrobce (stejně jako padělaný parfém či elektronika). Obecně se jedná o nelegálně vyrobené kopie imitující již existující, v některé zemi registrované, léčivé přípravky. Padělky mohou obsahovat správnou nebo nesprávnou účinnou látku, nemusejí ji však obsahovat vůbec, případně neobsahovat deklarované množství látky.
 

V případě nižšího množství účinné látky, než je uvedeno na obalu, může dojít vzhledem k neúčinnosti léku k trvalému poškození organismu či prodloužení doby zlepšení stavu nemocného. Naopak v případě většího množství účinné látky, než je deklarováno, může dojít k poškození organismu, trvalým následkům či náhlým komplikacím z důvodu předávkování.
 

Velkým problémem u padělků léčiv je i obsah různých příměsí, plnidel, dosud neprozkoumaných látek a odvozenin od původních sloučenin, jejichž působení na lidský organismus nebylo dosud řádně popsáno.
 

Nikdo totiž nezná působení těchto látek na organismus člověka a je velice složité odhadovat, jaké následky na vaše zdraví může užívání těchto látek mít. Nehledě na to, že padělatelé vyrábějí padělky léků vždy ve velice primitivních a nehygienických podmínkách. 

Nejčastější padělky

Padělatelé se v současnosti zaměřují na léčiva, která jsou předmětem běžné spotřeby. Z hlediska trhu s léčivy se soustředí například na léky k léčbě psychických onemocnění, k léčbě vysokého tlaku či antibiotika a cytostatika (léky užívané k léčbě zhoubných nádorů).
 

Další velkou cílovou skupinou padělatelů zejména léky na léčbu erektilní dysfunkce, anabolické steroidy a léky na hubnutí. Právě tyto skupiny léčiv lidé nejčastěji nakupují na internetu, neboť se stydí o svých problémech hovořit s lékařem. 

Nelegální přípravky
 

Nelegální přípravky jsou výrobky, jejichž prodej je v České republice nezákonný. Mohou to být léky, které jsou registrovány pouze v jiných zemích a v České republice se prodávat nemohou. Problém je v tom, že u takového výrobku není známé jeho přesné složení, jakost ani účinnost a pokud užíváte i jiné léky, může vám přivodit závažné nežádoucí účinky.
 

Dále se na internetu setkáte s nabídkou léků, které jsou pouze na lékařský předpis, a bez dozoru lékaře byste je nikdy neměli užívat. I toto je nelegální. Nelegálním přípravkem ovšem může být i výrobek, který se tváří jako lék, i když svou podstatou splňuje požadavky pouze na doplněk stravy. 

Kam pro informace? 

Orgánem, který v České republice aktivně monitoruje a postihuje výskyt padělků a nelegálních přípravků nebo jiné formy nelegálního zacházení s léčivy, je Státní ústav pro kontrolu léčiv. Výskyt padělků je však celosvětovým problémem, který je třeba řešit na mezinárodní úrovni. 

Jak postupovat při koupi? 

Vždy je nutné si ověřit, co vlastně kupujeme. A nakupovat pouze léky registrované, to znamená schválené k uvedení na trh v České republice.
 

Přes Internet se podle zákona také nesmí prodávat léky, které jsou dostupné pouze na lékařský předpis. Vydávání takových léčiv vyžaduje vždy předchozí konzultaci s lékařem, jinak může jejich užívání poškodit zdraví, v mnoha případech již nevratně.