Požár v byte, dome - jak se zachovat?

 

- zachovejte klid a rozvahu

- v případě zjištění požáru nebo hustého dýmu na chodbě domu varujte ostatní nájemníky voláním „hoří“

a okamžitě volejte hasiče na linku 150 nebo 112

- při pohybu v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi (ve dřepu, po kolenou), kouř se zpočátku drží u

stropu, pokud to jde, použijte k dýchání vlhký kapesník, ručník, šátek atd.

- při silném zakouření zbytečně neriskujte průchod – hrozí nejen ztráta vědomí, ale i orientace,

 - p o k u d nemůžete opustit byt – silné zakouření chodby, horké dveře, snažte se utěsnit dveře do bytu proti průniku kouře

- z balkonu, okna na sebe upozorněte voláním o pomoc popřípadě vyvěšením prostěradla, ručníku atp.

- v případe, že na vás hoří oděv, zastavte se, lehnete si, kutálejte se, válením zamezíte přístupu kyslíku,

rukama si chraňte obličej,

- k opuštění domu nikdy nepoužívejte výtah

- v případe, že ucítíte plyn, nerozsvěcujte,

- pokud to lze, před odchodem z hořícího bytu vypnete přívod el. energie a plynu,

- nikdy se do požárem ohroženého bytu nevracejte (ztráta orientace, nadýchání zplodinami, porušení

konstrukce stavby)

- dbejte pokynu hasičů

- formou hry naučte děti, co nejkratší cestou opustit byt.