Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Posláním je podpora a pomoc osobám se sníženou soběstačností, aby mohly žít co nejdéle běžným způsobem života ve své domácnosti.

Terénní služba je poskytovaná v domácnostech osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba  obsahuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.