Opatrnost je také prevence

Nechoďte málo osvětlenými ulicemi a vyhýbejte se nepřehledným a opuštěným zákoutím, parkům apod.

Zamykejte svůj byt, a to i když ho opouštíte jen na malou chvíli.

Nepřechovávejte v bytě větší množství peněz v hotovosti, šperky a jiné cennosti.

Nechte si na vstupní dveře namontovat panoramatické kukátko nebo bezpečnostní řetízek.

Buďte ostražití, do svého bytu dovolte vstoupit jen osobám, kterým důvěřujete.

Čekáte-li opraváře nebo jiného řemeslníka, požádejte někoho z přátel, aby byl s vámi doma.

Pozor na osoby nabízející pochybné zboží a služby, příslušníky nejrůznějších náboženských seskupení a sekt.

Nepodlehněte zvýšenému nátlaku těchto osob, slušnost na ně neplatí. Zavřete před nimi dveře.

Nevěřte nabídkám výhodných koupí nebo rychlého zbohatnutí.

Udržujte dobré sousedské vztahy. Vaše celodenní přítomnost v domě je důležitá i pro vaše sousedy. Cítíte-li se ohroženi, zavolejte sousedy nebo policii.