Ohlášení události na policii

·         Jste-li okradeni nebo napadeni, ohlašte to ihned na policii.

·         Při fyzickém napadení neměňte oděv, nekoupejte se, nedotýkejte se věcí, kterých se dotýkal útočník. Pomůžete tím při vyšetřování uchovat důležité důkazy.

·         Při ohlášení události policii pokud možno zachovejte klid. Poskytněte následující informace : své jméno a příjmení, přesnou adresu, telefonní číslo a popište událost.

·         Důležité informace o osobách jsou : pohlaví, rasa, věk, přibližná výška a váha, účes, barva vlasů a očí, fyzické zvláštnosti, způsob řeči, chůze, nápadnost v chování, tiky, oblečení apod.

·         K důležitým údajům o vozidlech patří : poznávací značka, barva, typ, rok výroby, provedení, viditelná poškození, příslušenství (anténa, zahrádka), směr jízdy, počet cestujících a jejich popis.

·         Pokuste si zapamatovat vše, co se stalo (podobu osob, vozidel, i drobné detaily). Postřehy si raději zapište.