Ochrana cennosti

Nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti, pokud nevlastníte spolehlivý, dobře ukrytý a zabudovaný tresor.

Velmi cenné věci uschovejte v bezpečnostních schránkách nejbližší banky.

cennostech, které vlastníte si pořiďte fotodokumentaci a evidenci.

Vkladní knížky mějte na heslo.

Pořiďte si elektronické spínací zařízení (samo v určenou dobu rozsvítí světla, zapne rozhlas, TV) - je cenově dostupné

Doklady, klíče od bytu a další cennosti nikdy nenechávejte bez dohledu. Neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře, v restauraci, na úřadech apod.