Kontaktní centrum

Kontaktní centrum

Kontaktní centrum  
Nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. 

Posláním je úsilí o předcházení prohlubování škod způsobených rizikovým užíváním nelegálních drog.


Služba  obsahuje tyto základní činnosti: 
 

  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.