Jak se ochránit před požárem?

Jak chránit život, zdraví a majetek ve svých domovech ?

Hlásiče požáru

Většina úmrtí při požárech je způsobená kouřem. Kouř vznikající při požáru v domácnosti je většinou toxický (v domácnostech je velké množství hořlavých plastických hmot), dvě až tri vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí a následně smrt, kouř způsobuje i snížení viditelnosti a ztrátu orientace. Autonomní hlásič požáru zajistí rychlé zjištění vznikajícího

požáru a upozorní na něj přítomné osoby. Cena autonomního hlásiče se pohybuje v rádu stokorun, tato investice je ve srovnání se způsobenými škodami zanedbatelná. Dle vyhlášky

(účinnost od 1. 7. 2008) c.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb musí být hlásiči vybaveny nove povolené a schválené stavby, objekty schválené před 1.

7. 2008 musí být vybaveny hlásiči požáru pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu rozsáhlejší stavební úpravou. Hlásič požáru je jednoduché zařízení, které v krabičce průměru cca 12 cm obsahuje detektor požáru, optickou a hlavně akustickou signalizací, upozorní, že není něco v pořádku.

 

Hasicí přístroje

Vybavenost objektu hasicími přístrojí také popisuje výše zmiňovaná vyhláška. Umístění, druhy a počet hasicích přístrojů je stanoven ve schválené projektové dokumentaci příslušné stavby.

Jsou stanoveny povinnosti a minimální vybavení, ale je na každém z vás, zda chcete předejít ztrátám, ať už na životech, zdraví nebo majetku a investici do hlásičů požáru a hasicíchpřístrojů nebudete podceňovat.