Denní stacionář - domovinka

Denní stacionář - domovinka

V domovince poskytujeme ambulantní službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Posláním je zajištění péče osobám se sníženou soběstačností vedoucí k udržení a zlepšení jejich fyzického a psychického stavu.
Poskytujeme tyto základní činnosti: 
 

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba: 7 - 14 hod.