Autostop

 

Cestování autostopem si zvolte, až když nelze cestovat vlakem, autobusem nebo autem se známými.

Jde o levnou, ale často nebezpečnou a časově těžko odhadnutelnou záležitost.

Lepší je cestovat autostopem ve dvou.

Stopujte pouze tam, kde je to bezpečné a kde vám může řidič případně zastavit (nelze na dálnici, v nepřehledných úsecích apod.).

Dejte řidiči najevo, kam chcete jet (např. pomocí napsaného cílového města – Domažlice).

Při stopnutí auta si pokud možno zapamatujte základní data o vozidle (registrační značku, typ, barva, nápadné odlišnosti) a vzhled a chování řidiče (oblečení, brýle, vousy, nářečí, kuřák).

Zásadně si sedejte na zadní sedadla, abyste měli přehled o řidiči anebo možnost vozidlo rychle opustit.

Již při jemných náznacích nevhodného chování řidiče se snažte, aby vozidlo pokud možno co nejdříve zastavil a vy ho ihned opusťte pod jakoukoli záminkou (změna cílového města, nevolnost, vykonání osobní potřeby apod.).

Pokud včas nezjistíte, co chce řidič podniknout, snažte si zachovat chladnou hlavu. Při pokusu o násilí, znásilnění nebo okradení si můžete pomoci útěkem k frekventovanějšímu místu či použitím čehokoli na svou ochranu (deštník, klíče, ochranné spreje či paralyzéry, osobní alarmy, úder kabelkou, prvky sebeobrany či bojových umění, použití zbraně) vždy v mezích nutné obrany, kterou garantuje trestní zákon. Jednoznačná rada není a některé návody mohou být i kontraproduktivní.

Po útoku na vaši osobu, pokud je to možné, se snažte co nejdříve utéci z dosahu zvrhlíka a věc podle známých zásad oznámit policii.

Vyvarujte se autostopu po setmění.  

 

Na závěr, řidiči nezapomeňte, že když někdo stopuje, může být i v tísni, např. kvůli poruše na vozidle, mít zdravotní problémy apod.