Rok 2017

Financovani_2017.pdf

FINANCOVÁNÍ SOCÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ORLOVÁ, P. O. V ROCE 2017

 

ÚČELOVĚ URČENÉ DOTACE NA FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

          

                                                                          VÝŠE POSKYTNUTÉ DOTACE

Pečovatelská služba                                                          850 000 Kč

Chráněné bydlení                                                               325 000 Kč

Denní stacionář                                                                    54 000 Kč

Odlehčovací služba                                                              15 000 Kč

K-centrum                                                                            196 000 Kč

Občanská poradna                                                             376 000 Kč                                           

Sociálně aktivizační služba                                                270 000 Kč

 

Terénní programy                                                             1 905 000 Kč   

"Podpora služeb sociální prevence 2", registrační číslo projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

DOTACE ZŘIZOVATELE - MĚSTA ORLOVÁ                   11 752 000 Kč

                       

Obecní úřad Dětmarovice                                                   3 000 Kč

Obecní úřad Petřvald                                                        10 000 Kč

Naše projekty podporují:

NADACE OKD:                                                                     65 000 Kč

                                                                 

NADACE ČEZ:                                                                     20 000 Kč