ZRUŠENÍ A OMEZENÍ SLUŽEB - UKONČENO

14.03.2020 10:16

Všem klientům našich služeb, rodinným příslušníkům, zájemcům o služby

Vážení občané,

na základě mimořádných opatření vedoucích k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, a to s ohledem k aktuálnímu šíření onemocnění na území České republiky, jsme nuceni omezit či zcela zrušit provoz jednotlivých námi poskytovaných služeb, a to až do ODVOLÁNÍ.

Níže poskytujeme informace ke konkrétnímu fungování jednotlivých služeb od 14. 3. 2020:

Denní stacionářUZAVŘEN do odvolání

Odlehčovací službaUZAVŘENA do odvolání

Chráněné bydleníZÁKAZ NÁVŠTĚV do odvolání

Pečovatelská službaPROVOZ ČÁSTEČNĚ OMEZEN

Přímá péče o naše klienty v domácnosti je poskytována nadále, a to především za dodržení přísných hygienických podmínek. Po individuální dohodě s rodinami v některých případech snížena četnost jednotlivých úkonů.

Dovoz obědů – dovážky omezeny pro klienty, jež si tuto službu mohou zajistit ve spolupráci s rodinou.

Nadále jsou dováženy obědy klientům, zcela závislým na naší službě.

Další informace Vám budou poskytnuty vždy v Po – Pá  8.00 – 14.00 na telefonním čísle: 603 100 778

Terénní programy:

KC Maják - omezen pohyb zaměstnanců v terénu, kde bude služba poskytována pouze v nejnutnějších případech (vyhodnotí samotní zaměstnanci). V kanceláři na KC Maják zřízena pohotovostní kancelář.

Žádáme Vás, aby jste co nejvíce omezili osobní kontakt a v případě, že vlastníte mobilní telefon se nejprve informovali na těchto telefonních číslech: 733 714 008, 733 714 004

Omezení provozu:        Pondělí až Pátek       8.00 – 14.00 hodin
Zde Vám naši zaměstnanci poskytnou prvotní pomoc, včetně základního poradenství.

Výměnný program bude zabezpečován pouze na HD Doubravan – zprovoznění výměnného okénka, za dodržení přísných hygienických podmínek.

Omezení provozu:       Pondělí a Čtvrtek      8.00 – 14. 30 hodin

V jiných dnech nebude výměna umožněna.

Nálezy použitých injekčních stříkaček hlaste na těchto telefonních číslech: 604 212 644, 731 422 591

Děkujeme Vám za pochopení a pevně věříme, že tato opatření přijímáme pouze po dobu nezbytně nutnou. Zároveň jsme přesvědčeni o tom, že výše uvedená opatření napomohou v co nejvyšší míře ke snížení rizika nákazy jak Vás, našich klientů, tak také našich zaměstnanců.

Jsme si velice dobře vědomi, že bez péče našich zaměstnanců by spousta z Vás nemohla nadále zůstat v domácím prostředí, a proto chceme k současné situaci přistoupit co nejzodpovědněji.

Ještě jednou děkuji za spolupráci, za respektování jednotlivých opatření, a především Vám všem přeji PEVNÉ ZDRAVÍ.

 

Mgr. Jarmila Berná, MBA
ředitelka organizace