VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PRACOVNÍK V SOC. SLUŽBÁCH

27.11.2019 10:16


Sociální služby města Orlová, p.o. vyhlašují výběrové řízení na obsazení pozice

 

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Terénní pracovník na úseku pečovatelské služby

 

 1. Zaměstnavatel: Sociální služby města Orlová, p.o., Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně

 

 1. Místo výkonu práce: Orlová

 

 1. Druh práce: terénní pracovník na úseku pečovatelské služby

 

 1. Pracovní úvazek:   0,5 (4 hodiny denně)

 

 1. Předpokládaný nástup:   2. 1. 2020

 

 1. Platové zařazení: 5. platová třída (rozpětí základního platového tarifu podle délky praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

 

 1. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 • Střední vzdělání sociální, jiné střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem
 • Absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách v rozsahu 150 hod.
 • Řidičské oprávnění skupiny B
 • Uživatelská znalost práce na PC – WORLD, EXCEL, INTERNET
 • Zdravotní způsobilost
 • Trestní bezúhonnost

 

 1. Výhodou
 • Vzdělání v sociální oblasti dle zákona o sociálních službách
 • Praxe v sociálních službách
 • Znalost specifiky práce se seniory a zdravotně postiženými osobami

 

 1. Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:
 • Jméno, příjmení a titul
 • Datum a míso narození
 • Státní příslušnost
 • Místo trvalého pobytu
 • Číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR
 • Datum a podpis

 

 

 1.  K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
 • Strukturovaný životopis

 

 1. Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 

 • Místo a adresa pro podání přihlášky: Sociální služby města Orlová, p.o., Adamusova 1269, 735 14  Orlová-Lutyně
 • Způsob a lhůta podání: osobně, poštou, elektronicky na adresu: administrativa@ssmo.cz , do 20. 12. 2019

 

 1.   Nabízíme:
 • Práci u stabilního zaměstnavatele
 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek z FKSP

 

 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

 

Podáním přihlášky uchazeč bere na vědomí, že bude organizace zpracovávat jeho osobní údaje pouze pro potřeby výběrového řízení. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropské parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

V Orlové dne 26. 11. 2019

 

 

Mgr. Jarmila Berná, MBA

ředitelka

 

výběrové řízení PS 4hod..pdf