Sociální služby pro osoby ohrožené závislostí, osoby závislé a jejich rodinné příslušníky v Orlové

27.12.2019 11:47

Vážení občané,

k 31. 12. 2019 bude ukončena na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Orlová registrovaná sociální služba K-centrum. Některé její činnosti budou nadále poskytovány pod Terénními programy a to především výměnný program. Níže se dozvíte, jakým způsobem bude služba poskytována včetně služeb navazujících.

Terénní programy (SSMO, p.o.) – v celé síti služeb, která obsahuje nejrůznější přístupy od kontaktování až po resocializaci, patří terénní programy  na úplný začátek kontaktu klienta se službami. Terénní programy ve městě Orlová poskytují služby osobám v krizi, etnickým menšinám, osobám bez přístřeší, rodinám s dětmi, osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách, osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách a osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Po ukončení činnosti K-centra se v týmu terénních pracovníků 3 pracovníci zaměří na osoby závislé a ohrožené závislostí. Mezi jejich stěžejní cíle bude patřit minimalizování negativních důsledků užívání drog pro jednotlivce i společnost, motivace uživatelů ke změně životního stylu, motivování klientů k výměně použitého injekčního materiálu nebo jeho bezpečné likvidaci a udržování nejvíce exponovaných míst v čistotě (sběr použitých injekčních setů). Výměnný program (výdej nových injekčních setů) bude probíhat na vytipovaných místech v terénu v režimu „kus za kus“. Terénní pracovníci mohou poskytnout také kapsle, obvazy, náplasti, masti na záněty a kontejnery na použité sety.

Při výměně injekčního materiálu vzniká prostor pro mapování klientových problémů, potřeb a hledání cest ke změně rizikového způsobu života. Pracovníci poskytují základní informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace, závislostí (podpora při vyřizování na úřadech, pomoc při hledání bydlení, vyřizování dokladů, řešení dluhů a sociálních dávek a poskytování informací o možnostech abstinence a léčby). Terénní pracovníci mohou po domluvě poskytovat také doprovody na jednání.  

Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 – 15:00 hod. a to výhradně terénní formou

 

V provozní době je možno také telefonicky kontaktovat naše zaměstnance na telefonních číslech:  604 212 644, 731 422 591, případně využít e-mail: teren@ssmo.cz

 

 

 

Město Orlová jako zadavatel nových sociálních služeb Odborné sociální poradenství a Služby následné péče Modrého kříže v České republice chce pomoci občanům ve městě při řešení těchto otázek:

 

Zasahuje vám alkohol, drogy nebo hazardní hra do života a mění jej k horšímu?
Narušuje vaše vztahy? Ohrožuje vaši práci, bydlení, finanční situaci?
Máte dojem, že nad tím ztrácíte kontrolu?
Chcete získat informace o možnostech, jak tyto situace zvládat a řešit?
Rádi byste poznali lidi, kteří mají podobný problém a sdíleli s nimi své zkušenosti?
Děláte si starosti o někoho z vašich blízkých, který pije, hraje či užívá drogy?
Chcete získat informace o těchto problémech?

Hledáte podporu a bezpečný prostor pro sdílení?
Nebo jste po léčbě závislosti a chcete získat větší podporu pro své rozhodnutí abstinovat?
Chcete porozumět tomu, co vás k závislosti dovedlo?

 

Od 2.1. 2020 bude v Komunitním centru Maják otevřena Poradna Modrého Kříže v České republice pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí na alkoholu, jiných drogách a hazardní hře. Přijít k nám může každý, kdo dovršil 15 let věku a potýká se buď se svou závislostí či problematickým užíváním alkoholu, jiných návykových látek, hazardem, nebo žije či se stýká s osobou závislou a cítí potřebu podpory a pomoci v této nelehké situaci. V Poradně budou rovněž poskytovány Služby následné péče, tzv. doléčovací aktivity. Ty mohou využít lidé, kteří absolvovali ústavní nebo ambulantní léčbu závislosti, současné době abstinují a chtějí v novém životním stylu vytrvat. Služby jsou bezplatné, nepotřebujete žádné doporučení a můžete se spolehnout na stoprocentní diskrétnost. Doporučujeme objednat se na konkrétní den a hodinu, a to na tel. 702 156 621 nebo e-mailem orlova@modrykriz.org. Více informací najdete také na našich stránkách www.modrykriz.org.

Provozní doba poradny:

Út        8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

St        8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Čt        8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Pá       8:00 – 12:00

 

Mezi občany města Orlová jsou také osoby, které jejich životní situace připravila o zázemí (možnost vyprání prádla, provedení osobní hygieny a podobně), což může dotýkat také osob ohrožených závislostí nebo osob závislých. Odbor sociální a zdravotní dlouhodobě řeší uspokojení některých základních potřeb u osob bez přístřeší, proto požádal o pomoc Český červený kříž Karviná a vznikl pilotní projekt – Středisko osobní hygieny a ošetřovatelské péče ČČK.

Oblastní spolek ČČK Karviná v pondělí 13. ledna 2020 zahájí ve středisku provoz. Zázemí je umístěno v zadní části Doubravanu (bývalé zázemí pro pracovníky veřejně prospěšných prací). Středisko bude lidem bez přístřeší poskytovat prostor k vykonání hygieny, očisty oděvů a jednoduchého potravinového servisu (nápoj, instantní polévka). Vstup je zpoplatněn částkou 10,-Kč (případně pomoc při úklidových pracích). Všichni klienti musí dodržovat provozní řád a středisko není určeno osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Středisko nebude nahrazovat řešení situace klientů, ale snižovat zdravotní rizika, která jsou spojena s jejich způsobem života.

 

Provozní doba:

Pondělí 9:00 – 13:00 hodin

Čtvrtek  9:00 – 13:00 hodin