PODĚKOVÁNÍ NADACI OKD

16.08.2012 13:31

Děkujene Nadaci OKD za přidělení grantu ve výši 50 000,- Kč na Dovybavení chráněného bydlení - kuchyně pro uživatele, kterou se zvýší soběstačnost uživatelů chráněného bydlení.

Odkaz na stránky nadace: https://www.nadaceokd.cz