Oznámení - Chráněné bydlení a Odlehčovací služba jsou až do odvolání pro návštěvy uzavřeny

03.03.2020 10:10

Vážení rodinní příslušníci, vážení hosté

 

oznamujeme Vám, že registrované pobytové sociální služby

Chráněné bydlení a Odlehčovací služba jsou  

 

od 3. 3. 2020

 

uzavřeny pro návštěvy až do odvolání.

 

K tomuto kroku přistupujeme především s ohledem na současnou situaci týkající se výskytu viru COVID-19 a na základě doporučení Krajské hygienické stranice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vzhledem k aktuální epidemiologické situaci.

Věříme, že závažnost této situace pochopíte.

 

 

Mgr. Jarmila Berná, MBA

ředitelka

 

V Orlové, dne 3. 3. 2020