Nácvik evakuace před požárem

29.08.2019 11:17

Dne 28.8.2019 se v našem zařízení uskutečnil nácvik evakuace před požárem. Naši klienti i zaměstnanci si tak mohli vyzkoušet, jak by měli správně postupovat, kdyby opravdu vypukl požár. Tímto bychom chtěli velmi poděkovat veliteli stanice orlovských hasičů panu npor. Tomáši Blatoňovi a celému jeho týmu pod vedením velitele družstva pana nprap. Jiřího Tvrdého. Hasiči byli profesionální, ale zároveň velmi milí a nám připravili nezapomenutelný zážitek. Kromě jejich neuvěřitelného výkonu nám také ukázali veškeré vybavení hasičských aut, umožnili nám vyzkoušet si jejich ochranné, ale velmi těžké oblečení a zároveň nám popovídali o jejich nelehké práci a zodpověděli všechny naše zvídavé dotazy.