Muzikoterapie

23.01.2017 00:00

Sociální služby města Orlové rozšířily aktivity pro své uživatele.  V rámci volnočasových dopoledních aktivit umožnily svým klientům účastnit se ve společenské místnosti SSMO „muzikoterapie“. Jsme rádi, že naše pozvání přijal pan Mgr. Štěpán Janča spolu s panem Václavem Návratem a po dobu 90 minut pro naše klienty hráli a zpívali známé písně. Klienti se po prvotním ostychu ke zpěvu přidávali a bylo zřejmé, že si všichni strávený čas při kytaře užívají. Pro velký úspěch a hlavně na žádost přítomných uživatelů, bude písničkové dopoledne opět brzo zopakováno.

Mgr. Bc. Renata Potyšová
ředitelka