Korálky sociálních služeb města Orlové

16.10.2012 23:25

Dne 9.10.2012 se klienti denního stacionáře a chráněného bydlení společně se zaměstnanci zúčastnili v rámci týdne sociálních služeb akce Korálky
sociálních služeb města Orlové.
Všichni společně došli na zahradu Domu seniorů Pohoda, kde proběhla prezentace a seznámení se všemi sociálními službami ve městě Orlová.