Keramika

22.01.2017 00:00

Pro zpestření pátečního dopoledne, jsme pro naše uživatelé, kteří projevili zájem, zajistili pravidelné návštěvy v Domě dětí v Orlové – Spirále. Naši uživatelé zde mají možnost seznámit se s práci s keramickou hlínou a dále provádět na svých výrobcích další úpravy, jako je barvení a glazurování. V rámci návštěvy Spirály nezůstane jen u hlíny, ale paní Zdenka, která se našim uživatelům věnuje, ukáže zájemcům i další možnosti rukodělných prací. Jsme rádi, že se naši uživatelé na tuto činnost těší a že o návštěvu keramické dílny projevila zájem i příspěvková organizace města Domov pro seniory Vesna. Věříme, že návštěvníci nejen využijí své fantazie při práci s keramickou hlínou a dalším materiálem, ale i naváží mezi sebou nová přátelství.

Mgr. Bc. Renata Potyšová
ředitelka