Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace

Adamusova 1269
735 14 Orlová-Lutyně

IČ: 72076674
Datová schránka: x5evey2

ssmo@ssmo.cz

Určený pověřenec:
zaměstnanec Města Orlová
poverenec@muor.cz
Městský úřad Orlová
Osvobození 796
735 14 Orlová-Lutyně
596 581 111


Středisko sociálních služeb

ředitelka: 724 170 193

asistenka ředitele:  734 162 667
ekonom - účetní:  734 162 666

pečovatelská služba
603 100 778

chráněné bydlení
denní stacionář
odlehčovací služba
731 138 742
603 113 477


Komunitní centrum MAJÁK
B. Němcové 853
735 14 Orlová-Poruba
733 714 008