Ceník

Služby Kontaktního centra jsou poskytované bezplatně a na žádost klienta bez smlouvy, nebo jsou vedené pod registračním číslem klienta nebo jsou služby poskytované anonymně.